Hopp til innhold
Selbu - Trøndelag

Selbu – Prosjektert, moderne hytte fra Bergehytta i Heggen Hyttegrend, tomt A40!

 • Pris

  3 888 342 kr

 • Bruksareal

  78 m2

 • Soverom

  3

Beliggenhet

Heggen Hyttegrend er et nyregulert hytteområde i naturskjønne omgivelser ved Østrungen, Selbu!

Kun en drøy times kjøring fra Trondheim, 40 min fra Stjørdal – enkel og kjapp tilkomst, gir økt bruk og glede!

Se kart for mer informasjon.


Generelt

Bergehytta fra Berge Sag har et samarbeid med grunneier på feltet, tomter selges direkte av grunneier Eivind Aune og Berge Sag kan tilby å bygge hytter på feltet.

Vi har egne arkitekter og kan tegne egen hytte til deg eller tilpasse hyttene fra vår katalog til ditt behov, akkurat slik du ønsker dem!

Heggen Hyttegrend tomt A40

Tomta ligger på 431m over havet og ligger på et snøsikkert område. Fin utsikt utover vannet Østrungen mot vest.

Heggen Hyttegrend er et ny-regulert hytteområde i naturskjønne omgivelser ved Østrungen, Selbu!

Kun en drøy times kjøring fra Trondheim, 40 min fra Stjørdal – enkel og kjapp tilkomst, gir økt bruk og glede!

NB! Naust taes ut av planen – gir følgelig en enda bedre sjøutsikt!

I første byggetrinn er det 14 stk. store vestvendte solrike utsiktstomter (1,1-1,5da) like ved flott innsjø – muligheter for båtplass! Er det ønskelig å kjøpe ytterligere tilleggsareal (opptil 2 mål) på tomta, så er det mulig på flere av tomtene.

Tomtestørrelsene på hele utbyggingen varierer er fra 861 til inntil hele 2000 m2 – slik at det er tydelig at større tomter også kan kjøpes.

De minste tomtene i neste byggetrinn går nok for ned til 330.000 kr. uten ytterligere opparbeidelse.
(Spør grunneier Eivind Aune for mer info om neste byggetrinn.)

Hyttetomtene ligger på ulike høydekoter oppover i terrenget – følgelig god og usjenert sjøutsikt fra alle tomter!

Alle fasiliteter – vann, strøm, avløp, vinterbrøytede veier!

Realiser din egen hyttedrøm – velg din egen hytteleverandør eller bygg selv!

Grunneier har et etablert samarbeid med hytteleverandøren Bergehytta fra Berge Sag – det er bygget visningshytte i feltet!
Kontakt grunneier Eivind Aune (mobil: +47 9555 8555) for visning her.
Sjekk ut Bergehytta og modeller her – https://bergesag.no/hytte/hyttemodeller/

Flotte fiske og friluftsområder like utenfor hytteveggen både på sommer og vinter!
Felles gapahuk er etablert i strandkanten. Lekeområde og fotballbane, samt egen badestrand for feltet vil bli etablert!

Tilknytning til skiløyper og nyetablerte rekreasjonsløyper for snøscooter direkte fra området!

Mer info på @Heggen Hyttegrend på Facebook – https://www.facebook.com/HeggenHyttegrend/ .Lik og følg med der!

Ta gjerne kontakt for en hyggelig hytteprat eller visning!

Første byggetrinn består av 14 tomter (Tomt A28-A40 (samt A53 som når er solgt)).

Innenfor byggeområdet kan det på tomtene oppføres fritidsboliger, anneks og garasjer/uthus.

Tomteprisen er fra kr 350.000,- og tilkoblingsavgift på strøm på kr 70.000,- kommer i tillegg.

Vann og strøm frem til tomtegrensa inngår i prisen og selvsagt får man vinterbrøytede veier frem til hytta.
Ca.pris avløpsanlegg er estimert til kr 60.000,-.


Diverse

Diverse

Kjøpet skjer med todelt kontrakt, hvor tomten håndteres i egen kontrakt gjennom grunneier/utbygger av feltet Eivind Aune og hytten i egen kontrakt med Bergehytta.
Kjøpesum for tomten betales i henhold til tomtekjøpskontrakt.
Ta kontakt for komplett detaljert leveransebeskrivelse og priser for tilvalg.

Diverse informasjon om Heggen Hyttefelt og kjøp av tomt/hytte:

REGLER FOR UTFORMING AV FRITIDSBEBYGGELSE

Tillatt bruksareal BRA og gesims- og mønehøyde måles i henhold til tekniske forskrifter (TEK) til plan- og bygningsloven.
Totalt bruksareal pr tomt skal ikke overstige 180 m2. I tillegg kan det ved hovedbygning godkjennes inntil 30 m2 oppbygd terrasse.
Terrassen kan bygges med en maksimal høyde over terreng tilsvarende 1,0 m.
Det tillates kun en hovedbygning pr. tomt.

Anneks kan godkjennes inntil 30 m2 BRA, plasseres med tunvirkning og med avstand inntil 15 m fra hovedbygningen.
Garasje/uthus kan godkjennes med inntil 50 m2 BRA, plasseres med tunvirkning og inntil 15 m fra hovedbygning.
Gesims- og mønehøyde skal måles fra toppen av grunnmur/pilar.
Tillatt maksimal gesimshøyde er:
– hovedbygning 4,5 m
– ev. sidebygning 4,0 m
Tillatt maksimal mønehøyde er:
– hovedbygning 6,0 m
– ev. sidebygning 5,2 m

Vann og privat avløpsløsning. Bebyggelse uten innlagt vann skal etablere toalettløsning med tradisjonell utedo eller annen biologisk toalettløsning.
Taktekking skal være av torv, impregnert tre, skifer eller andre materialer med mørk ikke-lysreflekterende overflate. Glatte metallplater tillates ikke, uansett farge.
Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein.
Skarpe eller lyse farger tillates ikke, som hovedfarge eller som kontrastfarge på vinduer, vindskier, grunnmur etc. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningenes hovedfarge.
Bygningene kan utformes med saltak, valmtak, flate tak eller pulttak. Saltak skal ha en maksimal takvinkel på 40 grader. Saltak kan utformes med ark.
Garasjer/uthus/carport kan ha avvikende takvinkel fra fritidshusene, men skal tilpasses disse.
Eventuelle forstøtningsmurer skal utføres av naturstein/sprengstein, minimaliseres og utformes slik at de harmonerer best mulig med områdets naturgitte topografi.

VEG
Adkomstveger er felles for alle fritidsboliger innenfor planområdet.
Vegnettet kan benyttes av grunneiere, hytteeiere og andre rettighetshavere i området.
Nye adkomstveger etableres med en vegbredde på 4,0 meter, fordelt på kjørebanebredde 3,5 meter og 2 x 0,25 meter skulder. Grøfteareal er avsatt med 1,0 meters bredde på hver side. Regulert senterlinje er vist på plankartet.
Alle adkomstveger skal vinterbrøytes etter den til enhver tid gjeldende brøyteordning og gis sommervedlikehold i henhold til den ordning for sommervedlikehold som etableres for området.
Alle tomter innenfor planområdet har rett til å anlegge egen stikkvei inn til tomt.

PARKERING
Det skal på egen tomt avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til minimum 2 biler.
Regulerte parkeringsplasser kan benyttes av grunneiere, hytteeiere og andre rettighetshavere i området.
Parkeringsarealer tilknyttet naustene er forbeholdt denne bruk.

VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR:

Vei
Adkomstveier frem til tomtegrense etableres av grunneier – vei inne på tomten og tomten for øvrig opparbeides av tomtekjøper.

Vann
Felles vannforsyning – og vannledning er lagt inn til tomtegrensen.

El
Trønderenergi/Tensio har nylig tilført strøm til området. Det vil bli lagt strøm til tomtegrensen, men tilkobling er frivillig.

Avløp-/Minirenseanlegg er etablert for noen av tomtene – private anlegg med tett tanker/infiltrasjon for de andre.

Heggen Hyttegrend Hytteforening
Når feltet er kommet godt i gang vil Heggen Hyttegrend Hytteforening etableres – og videre drift og forvaltning av felles anlegg, aktiviteter etc. vil gjøres av Hytteforeningen.
Medlemskap i hytteforeningen er obligatorisk, og evt. kostnader fordeles likt på medlemmene/partene.

Flere bilder og info på ‘Heggen Hyttegrend’ på Facebook – følg siden!

Ta kontakt med grunneier Eivind Aune (mobil: +47 9555 8555), for visning på tomt og utfyllende informasjon.


Innhold

Hyttemodell Njord fra vår katalog er en rimelig og fin modell som passer de fleste sitt behov.

Hytta har store vinduer, åpne løsninger og åpen himling i deler av stuen.
Den er innholdsrik og godt utnyttet.
Ute kan du nyte kaffen i en krok ute, uansett hvilken vei vinden blåser.
2 soverom nede, bad med plass til tekniske installasjoner, åpen stue/kjøkkenløsning og utvendig bod.
Trapp fra vindfang/entrè opp til hems, med inngang til et disponibelt rom nr. to i 2 etasje.

BYA: 88.4m2
BRA: 78,2m2 Oppvarmet BRA, totalt inkl.overbygg etc. er 93,9m2. (Se vedlagt tegning)
Mønehøyde: 5,93m
Gesimshøyde: 3,45m
Lengde: 12,3m
Bredde: 6,9m

Prisen i annonsen tilsvarer en standardmodell planlagt ferdig oppført på tomten.
Inkludert i prisen er det lagt inn tomtepris kr. 400 000,- og grunnarbeid/betong på budsjettpris kr. 530 000,-.
Prisen er pr. september 2023 og vil justeres etter byggekostnadsindeksen.

Tomtepris og grunnarbeider kan variere fra tomt til tomt på feltet. Se vedlagt prisliste og tomtekart.
Prisen er pr. september 2023.

Hvis du ønsker for eksempel andre farger eller materialvalg kan du få det til forhåndsavtalt pristillegg.

I tillegg til pris tilkommer:

Byggesaksgebyr Selbu kommune.
Tilknytning strøm.
Tilkobling lokalt avløpsanlegg.
Målebrev inkl.tinglysning
Budsjettpris tillegg gebyrer og tilkoblingsgebyrer: 188 000kr.

Pris for tilkobling lokalt/privat anlegg for vann og kloakk må avklares med grunneier i forbindelse med kjøp av tomt.
Priser vedrørende vann, strøm og kloakk i denne annonsen er estimerte priser oppgitt av grunneier pr. oktober 2022.

Byggestrøm, evt Snørydding og renovasjon/container i byggeperioden tilkommer og vil variere. (Budsjettsum estimert: 55 000 kr.)

Tilvalgsmuligheter innvendig og utvendig som ikke er medtatt i pris:

Torvtak ferdig lagt
Utvendig kledning i NORD fra Bergene Holm.
Innvendig behandlet panel vegger og tak, 14x120mm.
Innvendig behandlet listverk, vinduer, dører, gulv og tak.
1 stavs eikeparkett fra Boen.
Belysningspakke innvendig/utvendig.

Priseksempel på tilvalgspakke over: ca.166 400kr.
Ikke inkludert i leveransen (kan leveres av Bergehytta):

Belysning og panelovner
Møbler og skap
Maler- og beisarbeider utvendig
Innvendig maling, lakk, beis, tapet og gulvbelegg
Forblending av naturstein
Utvendig trapp, terrasse(r) og rekkverk
Leveransen er i henhold til "TEK 17".
Bergehytta fra Berge Sag Trelast AS (Berge Sag), innehar merket Trygt Hyttekjøp fra Hytteprodusentene og følger deres kvalitetsnorm.
Vi bruker standard bransjekontrakt i henhold til Bustadoppføringslova.
Berge Sag er ansvarlig søker og står for innhenting av ansvarsretter, byggemelding, innhenting av samsvarserklæring og søknad om ferdigattest.
Berge Sag står for prosjekt- og byggeledelse.


Standard

Bergehytta - Berge Sag, har et samarbeid med grunneier på feltet, tomter selges direkte gjennom grunneier/utvikler Eivind Aune og Bergehytta kan tilby å bygge hytter på feltet.
Det er selveiertomter.

Innvendige vegger/himling:
Himling utføres i 14x120mm ubehandlet glattpanel i furu natur.
Innervegger i 14x120mm ubehandlet glattpanel i furu natur, montert liggende. På bad Fibo baderomspanel Cracked Cement F00.
Innvendige lister rundt vinduer og dører, leveres hvitmalt slett furu. Hjørne-, tak- og gulvlister leveres ubehandlet. Sokkelflis lik gulvfliser på gulver i våtrom.

Gulv:
Boen Eik Concerto hvit matt 3-stavs eikeparkett.
Vaskerom/skistall, bad og entre flis 30x60 Extra Dark Grey. Mosaikkflis i dusjsone.

Innerdører:
Hvite slette dører og hvitmalt karm. Badstudør i glass (hvis aktuelt).
Hvitgrunnet kottdører i knevegger loft (hvis aktuelt).

Yttertak:
Torvtak. Takrenner med nedløp i aluminium.

Yttervegger:
19x148mm dobbel falset kledning i gran. Liggende eller stående som fasadetegning. Leveres ubehandlet som standard.

Ytterdører:
Inngangsdør Bygg1 Geilo og boddør Bygg1 Gol. Dørblad, karm og foring malt hvit S-0501-Y. Terrassedør leveres i samme utførelse som vindu.

Vinduer:
Toppsving, sidehengslet og faste som på tegning med U-verdi 1,2. Karmer ute/inne og foringer malt Hvit S-0502-Y. Vinduer leveres uten ventil.

Ventilasjon:
En ytterveggsventil pr rom og 2 stk i stue er medtatt, type hvit skruventil innvendig og alufarget utvendig. På bad og kjøkken leveres ventiler for montering av avtrekksvifter.

Utvendig trapp, terrasse(r) og rekkverk:
Ikke med i standard leveranse.

Kjøkken:
Det er medtatt kjøkken og hvitevarer til veiledende pris på kr. 90.000,- inkl. montering. (Evt. uttrekkspris er kr 67.500,-.)

Pipe og ildsted:
Sort stålpipe og Nordpeis Duo 5 eller tilsvarende, med gulvplate i klart glass.

Sanitærinstallasjoner:

Klosett(er) med sete
Servant(er) med servantbatteri
Baderomsinnredning/servantskap i henhold til tegning
Opplegg for vaskemaskin
90x90 dusjdører inkl garnityr
Oppvaskbatteri
Opplegg for oppvaskmaskin
200 liter vv bereder
Rør-i-rør system med fordelingsskap
Gulvsluker i henhold til krav
Bunnledninger
Elektroinstallasjoner:

Utvendig tilkoblingsskap
Sikringsskap med overbelastningsvern, overspenningsvern, jordfeilautomater og kurssikringer. Kabelføringer i vegger, gulv og himling som skjult installasjon.
Oppvarming med varmekabler i gulv i entre, vaskerom/bod og bad.
Stikkontakter i henhold til krav (NEK).
Brannvarsling, komfyrvakt, avtrekksvifter, badstuovn (hvis aktuelt).


Fasiliteter

 • Planlagte

Meld interesse Selbu – Prosjektert, moderne hytte fra Bergehytta i Heggen Hyttegrend, tomt A40!

  Bestill vår hyttekatalog

  Utforsk våre flotte hyttemodeller – bygg selv eller la oss gjøre det.

   Har du allerede tomt?

   Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

   Hvordan vil du få tilsendt katalogen?

   Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

   Samtykkeerklæring